Yên Bái: Đại hội điểm Đoàn TN xã Nậm Khắt – huyện Mù Cang Chải

07:45 25/02/2012     4782

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 22/02/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nậm Khắt - huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Đại hội điểm và bầu điểm trực tiếp bí thư tại Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. 60 đại biểu chính thức đại diện cho gần 200 đoàn viên trong xã đã về dự Đại hội.
a
Ra mắt BCH Đoàn xã Nậm Khắt
Trong nhiệm kỳ 2006-2012, vận động ĐVTN tham gia thực hiện 15 công trình phần việc thanh niên thu hút trên 1.000 ngày công, với tổng trị giá ước khoảng trên 35 triệu đồng; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định cho trên 30 ĐVTN... hàng năm có trên 80% đoàn viên thanh niên trong tổ chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình của đoàn thanh niên; …

Đại hội đã đã bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn cấp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nậm Khắt điểm giúp huyện đoàn cũng như các cơ sở đoàn trong toàn huyện rút ra được kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội, để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn huyện Mù Cang Chải lần thứ XV.