Tuyên Quang: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện trước kế hoạch

14:41 03/07/2012     4275

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Theo kế hoạch, các đơn vị cấp huyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội trước ngày 10/7/2012. Đến nay, Tuyên Quang đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp huyện. 7/11 đơn vị tổ chức đại hội đợt cuối là: Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đoàn Khối các Cơ quan tỉnh; huyện đoàn Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn, Hàm Yên và Sơn dương.

d
Đ/c Vũ Quang Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyên Sơn Dương lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Nhìn chung, các Đại hội đảm bảo được các yêu cầu và nội dung đề ra. Tại mỗi đại hội, đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, chỉ rõ mặt ưu điểm, tồn tại, hạn chế và xác định phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên, bầu Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên; 7/7 Bí thư các huyện, Đoàn trực thuộc tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư ở nhiệm kỳ mới.

Một trong những điểm đáng ghi nhận đó là, các đơn vị cấp huyện đã sớm chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo cấp ủy và Đoàn cấp trên; nhiều báo có tính khái quát cao, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2007 - 2012 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình cơ sở trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện bài bản, chu đáo; việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt chào mừng đại hội được triển khai sâu rộng tại các cơ sở Đoàn.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ các đơn vị đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng cùng cấp quan tâm đến công tác nhân sự. Công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn. Đội ngũ Ban Chấp hành được trẻ hoá theo quy định của Trung ương Đoàn.

Hiện nay, các cấp bộ Đoàn tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thực hiện các nội dung, công trình, phần việc thanh niên hướng tới đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy hồ sơ Đại hội Đoàn toàn tỉnh, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo đúng thời gian quy định.