Tuyên Quang: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương, Hàm Yên

15:33 02/07/2012     4070

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 28, 29/6, Huyện đoàn Sơn Dương, Hàm Yên, Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương bỏ phiểu bầu BCH Huyện đoàn Sơn Dương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương bỏ phiểu bầu BCH Huyện đoàn Sơn Dương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017


Huyện Sơn Dương: Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương khóa XVIII có 162 đoàn viên. Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007 – 2012, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2017. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Sơn Dương đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển”, Đoàn TNCS Hồ chí Minh huyện Sơn Dương tập trung thực hiện các nhiệm vụ là: Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn, phấn đấu 100% ĐVTN được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đoàn các cấp; Chú trọng nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, phấn đấu kết nạp trên 12.500 đoàn viên mới, 15.000 hội viên mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2012
- 2017 gồm 27 đồng chí.

Huyện Hàm Yên
: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Yên lần thứ XVIII có 146 đoàn viên đại diện cho trên 30.000 ĐVTN trên địa bàn toàn huyện. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Huyện đoàn Hàm Yên phấn đấu hàng năm có trên 80% cơ sở đoàn đạt vững mạnh, trên 80% đoàn viên xếp loại khá trở lên, trong đó 60% xếp loại xuất sắc. Đoàn khối xã lựa chọn ít nhất 5 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tham gia thực hiện. Đoàn tham gia phối hợp định hướng, giới thiệu, tư vấn việc làm cho trên 6.000 lao động trong độ tuổi thanh niên. Hàng năm, mỗi cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình mới thanh niên làm kinh tế giỏi. Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 8.000 đoàn viên mới, 10.000 hội viên mới trở lên; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt trên 80%. Phấn đấu giới thiệu trên 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Yên khóa XVIII; bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.