Tuyên Quang: Đoàn Thanh niên Bộ CHQS và Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội cấp huyện

08:17 29/05/2012     4480

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 24 - 26/5/2012, Đoàn Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công đại hội cấp huyện.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh ra mắt Đại hội.


* Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Hàng năm, 100% ĐVTN được tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN gắn với việc kiểm tra nhận thức thông qua viết bài thu hoạch; việc triển khai các phong trào “Thanh niên xây dựng quân đội mẫu mực xây dựng chính quy”, “Thanh niên nói không với tiêu cực và tệ nạn xã hội”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”, cuộc vận động thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông… đã nâng cao ý thức chấp hành phápluật, kỷ luật quân đội, tác phong quân nhân và nền nếp chính quy trong ĐVTN; thường xuyên duy trì hoạt động với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân;… Trong nhiệm tới, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định một số chỉ tiêu: Hàng năm, mỗi chi đoàn có ít nhất một sang kiến cải tiến kỹ thuật chất lượng; 100% chi đoàn có đơn vị kết nghĩa và duy trì chương trình phối hợp hoạt động thường xuyên; hàng quý, mỗi chi đoàn có ít nhất một hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; 100% đoàn viên là Hạ sỹ quan, chiến sỹ trước khi xuất ngũ đều được tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đồng chí Hà Tuấn Anh tiếp tục được chỉ định giữ chức vụ Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

* Đại hội Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh diễn ra vào ngày 25 - 26/5/2012.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 21 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra và bầu 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh khóa VII đã được BCH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn khối khóa VIII.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn khối các cơ quan Tỉnh đã đạt được một số kết quả tiêu biểu như: ĐVTN đã tham gia nghiên cứu 48 đề tài khoa học, đề xuất 221 sáng kiến, ý tưởng trong công tác chuyên môn; có 469 ĐV theo học các lớp cao đẳng, đại học, trên đại học về chuyên môn; 1.500 lượt ĐV cán bộ công chức được cử đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ; 1.200 lượt đồng chí học tin học, ngoại ngữ, 241 đồng chí học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và QLNN; các cơ sở Đoàn thực hiện 325 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện; tổ chức 11 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.000 lượt người, trị giá thuốc trên 85 triệu đồng; tổ chức 16 đợt tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho 8.000 người; huy động trên 4.000 lượt người, trị giá thuốc trên 85 triệu đồng; tặng 2.900 bộ quần áo ấm, 250 chăn ấm cho hộ nghèo; hàng năm, 100% cơ sở Đoàn xếp loại khá trở lên, trong đó trên 90% cơ sở đạt vững mạnh; 100% ĐVTN xếp loại khá trở lên, trong đó 80% xếp loại xuất sắc; giữ vững danh hiệu vững mạnh và đơn vị dẫn đầu khối Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn... Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn khối các cơ quan tỉnh phấn đấu: 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn học 6 bài lý luận Chính trị; ký cam kết không vi phạm pháp luật không mắc tệ nạn xã hội; 100% cơ sở Đoàn thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hết nhiệm kỳ, 50% cán bộ chuyên trách Đoàn khối có trình độ chuyên môn trên đại học; trên 10% cán bộ, công chức nghiên cứu tổng hợp của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, giảng viên các trường chuyên nghiệp, bác sỹ các bệnh viện có trình độ trên đại học; là đảng viên trên 90% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên…

Nhân dịp này, 03 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn; 04 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn; 20 tập thể và 59 cá nhân được nhận Bằng khen của BCH đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại mỗi đơn vị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương những thành tích tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đơn vị trong nhiệm kỳ mới đó là:

Đối với Đoàn Thanh niên quân đội, phải là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng và thực hiện các mô hình thanh niên để các hoạt động, các mô hình đó thực sự trở thành điểm sáng, điểm mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh; thanh niên quân đội phải đi đầu trong giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai;  sẵn sàng xung kích, tình nguyện ở những vùng xa xôi, khó khăn của tỉnh, đặc biệt ở những nơi có điểm nóng chính trị; đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động tình nguyện tại khu dân cư gắn liền với việc tham gia thực hiện phong trào tuổi trẻ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Tiếp tục triển khai có kết quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; quán triệt, triển khai thực hiện tốt trong Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn ở địa phương, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân trên địa bàn đóng quân....

Đối với Đoàn khối các cơ quan tỉnh, phải chú trọng giáo dục truyền thống quê hương cách mạng, tăng cường định hướng, đối thoại, đồng hành và vận động đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc đấu tranh bài trừ các loại văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa học đường; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 25/3/2012 của BTV Tỉnh ủy đồng thời triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; phát huy thế mạnh về nhân lực, tri thức, cơ sở vật chất, Đoàn cần xây dựng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đội hình tình nguyện tại chỗ trong học sinh, sinh viên và đội hình tình nguyện chuyên sâu theo ngành nghề, lĩnh vực tại cộng đồng, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới tại các vùng khó khăn, các xã nghèo của tỉnh; tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung, hình thức sinh hoạt của các cơ sở Đoàn, nhất là ở chi đoàn dưới cơ sở để tạo ra “sức hút” đối với đoàn viên, nhằm tạo nên nét riêng đối với các hoạt động của Đoàn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác phát triển đoàn viên"….