Trung ương Đoàn: Hội nghị xin ý kiến về Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (Phía Nam)

09:34 23/10/2012     4076

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 22/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất và Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ (hiện đang công tác, sinh sống tại phía Nam) cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã  báo cáo về một số nội dung chính trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Các đại biểu dự Hội nghị đều đánh giá cao tinh thần cầu thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và xác định việc góp ý kiến cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân với tư cách là nguyên cán bộ Đoàn.

Ý kiến của các đại biểu đều thống nhất cho rằng Báo cáo Chính trị có bố cục tương đối hợp lý; cơ bản những ý kiến thống nhất cao về việc đánh giá tình hình thanh niên, công tác giáo dục của Đoàn, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng nhân dân, đoàn kết tập hợp thanh niên… như trong dự thảo Văn kiện đã nêu. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần phải kiểm điểm "sâu" hơn công tác giáo dục của Đoàn thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh tính hiệu quả của biện pháp giáo dục; việc bám sát thực tiễn, nắm bắt các vấn đề bức xúc trong cuộc sống,  tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, thanh niên của cán bộ Đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, trong thời gian tới, Đoàn cần phải kết hợp với ngành giáo dục để chống tiêu cực học đường; tăng cường kết phối hợp với các ngành và phải có giải pháp hiệu quả để giáo dục thanh niên. Phát động phong trào sáng tạo, xung kích trong khoa học công nghệ. Về các chương trình: phải có phong trào rèn luyện và tự rèn luyện (cả đạo đức, tài năng); phong trào xung kích xây dựng đất nước (nghiên cứu xây dựng phong trào phát triển khoa học-công nghệ trở thành động lực của sự phát triển); triển khai thực hiện phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc không chỉ tập trung trong lực lượng vũ trang mà cần phải mở rộng thành phong trào trong quần chúng nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới phải xây dựng được mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, hình thành hợp tác xã, đưa khoa học- công nghệ vào sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra lực lượng sản xuất mới, quan hệ sản xuất mới ở nông thôn. 

Ngoài ra, nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc được góp ý cho dự thảo Văn kiện và các vấn đề xoay quanh công tác thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn; đồng chí khẳng định Đoàn cần phải tiếp thu và bổ sung chỉnh sửa, đánh giá trúng với tình hình thanh niên và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới vào văn kiện Đại hội, đáp ứng sự kỳ vọng về đột phá trong công tác thanh niên trong nhiệm kỳ này.