Trung tâm thảo luận số 10 với chủ đề: “Bản sắc thanh niên Việt Nam”

23:01 11/12/2012     3268

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hơn 100 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã tham dự Trung tâm số 10 với chủ đề: “Bản sắc thanh niên Việt Nam” tại Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch.
Tham dự buổi thảo luận có đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch; anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
Sôi nổi các ý kiến phát  biểu tại Trung tâm thảo luận số 10
Sôi nổi các ý kiến phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 10

Tại trung tâm thảo luận lần này, các đại biểu sẽ tập trung bàn về các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội và phát huy thanh niên trong giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhận thức, thái độ, hành động của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với văn hoá dân tộc, đối với nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thanh niên với nhiệm vụ bài trừ hủ tục lạc hậu gắn với phòng chống tệ nạn xã hội; tuổi trẻ tham gia các sinh hoạt văn hoá cộng đồng và thanh niên Việt Nam thực hiện nội dung giữ gìn phát huy tiếng nói chữ viết, trang phục dân tộc, di sản văn hoá góp phần quảng bá về đất nước con người và văn hoá các dân tộc Việt Nam với bè bạn quốc tế và phát triển mô hình du lịch trẻ về nguồn.

Tham gia xây dựng, củng cố các CLB, mô hình nòng cốt trong bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong đó hát ca khúc cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, thi hát dân ca, CLB cồng chiêng, … đó là ý kiến của đại biểu Hoàng Xuân Việt - tỉnh Đắk Lắk trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa cho thanh niên.

Đại diện cho đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị, đại biểu Nguyễn Xuân Minh đã khái quát 3 hạn chế
a
Đại biểu Hoàng Xuân Việt
của thanh niên hiện nay là: ý thức chấp hành kỷ luật chưa tốt, ý thức về cộng đồng, tinh thần tập thể còn yếu kém, kiến thức về lịch sử còn nhiều lỗ hổng.

Tham gia các ý kiến về giải pháp nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa trong thanh niên, đại biểu Nguyễn Đức Sâm của tỉnh Bắc Ninh đề xuất Đoàn cần tạo nhiều sân chơi với các hoạt động mang nhiều tính sáng tạo mới có thể thu hút được các bạn trẻ tham gia. “Thủ lĩnh” của Đoàn phải am hiểu về văn hóa thì mới hướng dẫn, giáo dục cho Đoàn viên hiệu quả.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho rằng, cần phải đưa thanh niên nước ta đắm mình trong sân chơi bổ ích, mang đậm màu sắc văn hóa. Do đó, phải có đề án riêng về giáo dục văn hóa truyền thống và cần phải phối hợp chặt chẽ các nhiều phòng ban, ngành. Các phương tiện truyền thông, báo chí sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này

Nhiều ý kiến của các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác Đoàn còn có hạn chế nhất định, chưa thu hút được đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động, nhiều hoạt động chưa có tính chiều sâu, còn mang tính hình thức.

Đây là dịp để các đại biểu về dự Đại hội tham gia trao đổi bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình hay, đồng thời có thể đề nghị với với Đảng, Nhà nước, đề nghị giải đáp những thắc mắc trong việc bảo tồn; phát huy văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa của tuổi trẻ ở địa phương, cơ sở.

Những ý kiến của các đại biểu tại Trung tâm thảo luận sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.