Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm- Chủ tịch UBTWMTTQVN tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

10:27 13/12/2012     12305

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X.

Đồng chí Huỳnh Đảm phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Đồng chí Huỳnh Đảm phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X


Hà Nội, 12/12/2012
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !
Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !

Thưa các vị khách quý và toàn thể Đại hội !

Trong không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012 và chuẩn bị đón chào năm mới 2013; hôm nay, tôi vô cùng phấn khởi được cùng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý đại biểu !

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam. Nhiệm kỳ IX vừa qua nói riêng và suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 81 năm qua, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng và lý tưởng Cộng sản; xung kích cách mạng, góp phần trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam, một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn và hoan nghênh những đóng góp tổ chức Đoàn cùng thế hệ trẻ cả nước trong việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần vào việc phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong những năm qua.

Tôi đánh giá cao Báo cáo chính trị vừa trình ra Đại hội, cùng với việc khẳng định những kết quả đã đạt được và rút ra 5 bài học kinh nghiệm bổ ích, BCH Trung ương Đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của mình. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Nhiệm kỳ lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2012-2017) cũng là giai đoạn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Điều đó, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra những yêu cầu mới và kỳ vọng hết sức to lớn đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Để hoàn thành trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân, một trong những nội dung mà tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần hết sức quan tâm đó là: Phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới mà trực tiếp là phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên; đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc chăm sóc, giáo dục đội ngũ thiếu niên và nhi đồng  trong cả nước.

Trong niềm phấn khởi và tự hào của Đại hội hôm nay, thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam, tôi trân trọng đề nghị và tin tưởng, các cấp bộ Đoàn cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cả nước phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn đoàn kết, xung kích, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 mà Đại hội đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là tham gia thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tôi cũng xin chúc mừng và tin tưởng các đồng chí được Đại hội lần này tín nhiệm bầu vào BCH TW Đoàn nhiệm kỳ X sẽ phát huy vai trò của mình, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó.

Một lần nữa, kính chúc sức khoẻ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể quý vị đại biểu. Chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, phát huy tốt vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!