Thừa Thiên Huế: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017

10:03 12/06/2012     2983

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 với 167 đại biểu là những đoàn viên ưu tú, đại diện 46 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện. Đây là đơn vị thứ 7 trong tổng số 17 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức Đại hội cấp huyện.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới


Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện A Lưới có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới. Đặc biệt, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đã được triển khai với những cách làm sáng tạo như tổ chức học tập chuyên đề, các hội thi, tìm hiểu và thi viết bài về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn "Thanh niên làm theo lời Bác", học tập “6 bài lý luận chính trị trong ĐVTN”.  Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thực hiện có hiệu quả với việc tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.936 ĐVTN, xây dựng 86 mô hình thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tổ chức các buổi hướng nghiệp việc làm, hỗ trợ ĐVTN được vay vốn giải quyết việc làm với dư nợ trên 1,4 tỉ đồng, qua đó đã xuất hiện những ĐVTN sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình cho thu nhập từ 50-200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã huy động hàng ngàn ĐVTN tham gia với 531công trình phần việc thanh niên như giúp dân sửa chữa nhà cửa, cải tạo vườn tạp; nạo vét kênh mương, bảo vệ môi trường, tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo, tham gia đợt tình nguyện quốc tế tại huyện Sa Muội và bản Ka Lô nước bạn Lào. Song song với việc triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh và mở rộng tập hợp thanh niên xây dựng Hội LHTN cũng đã được Huyện Đoàn A Lưới đặc biệt quan tâm và coi trọng chất lượng, nhiệm kỳ qua đã kết nạp 3.354 đoàn viên mới, trao 1.248 thẻ đoàn viên, làm lễ trưởng thành cho 2.980 đoàn viên lớn tuổi, kết nạp 4.653 hội viên mới với 24 tổ chức cơ sở Hội, giới thiệu 614 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 471 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm 83,5% tổng số đảng viên mới kết nạp Đảng của toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Mỗi xã, thị trấn xây dựng 4 -5 mô hình kinh tế hộ thanh niên thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/ năm; hằng năm, Đoàn xã, thị trấn triển khai thực hiên 3 - 4, Đoàn trực thuộc 1 -2 công trình, phần việc “làm theo lời Bác”; 100% cán bộ Đoàn, 90% ĐVTN được phổ cập Internet; tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, toàn diện có hiệu quả hoạt động công tác Đoàn, các cuộc vận đồng và phong trào thanh thiếu trên tất cả các lĩnh vực hướng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư huyện Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.