Thừa Thiên Huế: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2014

08:41 19/06/2012     3126

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế vừa tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Học viện Âm nhạc Huế đã không ngừng đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức; các hoạt động và phong trào Đoàn Học viện ngày càng thiết thực và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên (ĐV, SV) tham gia như triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú: Cuộc thi viết ca khúc với chủ đề “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Bác Hồ với Huế - Huế với Bác Hồ”, “Sáng mãi tên Người”, “Kề chuyện và hùng biện về tấm gương Người”; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn đã góp phần bồi dưỡng cho sinh viên về lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc và trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp" được Đoàn Thanh niên Học Viện triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động.

Với Khẩu hiệu “Tuổi trẻ Học viện Âm nhạc Huế thi đua dạy tốt và học tốt, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống, chung sức vì cộng đồng, chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại hội đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ, giảng viên trẻ làm việc tại Học viện 4 năm phải có bằng thạc sĩ, 100% các Chi đoàn có đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia dự thi các chương trình toàn quốc, 100% các Chi đoàn tham gia CLB gia sư âm nhạc, CLB biểu diễn nghệ thuật, CLB khiêu vũ, các Chi đoàn phải có tối thiểu một công trình thanh niên...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 6 đồng chí.