Thanh Hóa: Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Học sinh sinh viên và Hội SVVN

21:57 08/01/2021     156

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 08/01, Hội SVVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021) và tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son trên chặng đường truyền thống 71 năm vẻ vang của phong trào Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trong những năm qua, học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, luôn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn - Hội phát động, góp phần đưa phong trào học sinh, sinh viên tỉnh nhà không ngừng phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và Tiến sĩ Lê Hoàng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trao Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2020.

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội Sinh viên Tỉnh đã tuyên dương 02 sinh viên Sinh viên 5 tốt, 01 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng giêng, 02 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương. Vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt các danh hiệu cấp tỉnh gồm: 06 tập thể, 29 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 06 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 10 học sinh nhận danh hiệu “học sinh 3 tốt”.

Chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021) và tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020 là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc triển khai phong trào, giới thiệu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và học sinh 3 tốt” trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

 

Nguyễn Thủy - TĐ Thanh Hóa