Thành đoàn Tuyên Quang tổ chức Đại hội cấp huyện

07:19 13/05/2012     4228

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 10,11/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 150 đại biểu đến từ 27 cơ sở Đoàn trong toàn Thành phố tham dự.

Đ/c Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) tặng bức ảnh chân dưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội
Đ/c Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội

Nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn thanh niên Thành phố Tuyên Quang đã làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ, giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội… cuộc vận động “Tuổi trẻ Thành phố Tuyên Quang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo ĐVTN tham gia; tổ chức cho 15.000 lượt ĐVTN tham gia học tập Luật bầu cử Đại biểu quốc hội, 145.000 lượt ĐVTN học tập Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện 232 công trình, phần việc thanh niên; sửa chữa làm mới 71 nhà cho hộ nghèo; trồng 10.00 cây xã trên địa bàn thành phố; có 80 mô hình kinh tế của ĐVTN đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên…

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Thành đoàn Tuyên Quang phấn đấu 100% ĐVTN được quán triệt học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, được học tập 6 bài học lý luận chính trị; 100% Đoàn cơ sở tổ chức cho ĐVTN làm đường giao thông nông thôn, mỗi năm có ít nhất 01công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% cơ sở Đoàn làm tốt công tác bảo vệ môi trường; Đoàn xã, phường thực hiện tốt tuyến đường thanh niên tự quản; giới thiệu trên 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thân, Bí thư Thành ủy đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà tuổi trẻ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương những thành tích tuổi trẻ Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu mà Thành đoàn cần chú ý trong thời gian tới như: làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên thành phố, chú trọng giáo dục truyền thống quê hương cách mạng, vận động đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội; Tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung, hình thức sinh hoạt của các cơ sở Đoàn, chi đoàn dưới cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tâm huyết, khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên của mỗi cán bộ Đoàn nhằm tạo ra “sức hút” đối với thanh niên; Đa dạng hoá các hình thức, phương thức tập hợp thanh niên vào tổ chức, chú trọng việc thu hút, tập hợp thanh niên ở địa bàn đô thị, dân cư, doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhất là ở khu vực đô thị; Cụ thể hóa các giải pháp nhằm phát huy thanh niên thực hiện có hiệu quả phong trào "Năm xung kích xây dựng kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", đặc biệt là việc xung kích tham gia xây dựng văn minh đô thị, triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi trẻ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Ban Thường vụ Thành đoàn phải không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, tận tụy, thực sự là người bạn của thanh niên, có khả năng hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh thiếu niên…

Tại Đại hội, đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Thành đoàn khóa mới gồm 23 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra và bầu 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV. Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Thành đoàn khóa XX đã được BCH tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn khóa XXI.

Nhân dịp này, 04 đại biểu đã được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương đoàn; 23 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Thành phố, 42 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của BCH Thành đoàn Tuyên Quang.