Quảng Nam tập trung chỉ đạo Đại hội điểm các cơ sở

14:46 17/02/2012     5020

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội điểm. Nét mới của Đại hội lần này là nhiều đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội.
*Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ VIII (2012-2014). Đây là Đại hội điểm của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2012-2014) gồm 5 đồng chí; bau trực tiếp chức danh bí thư tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh, Bí thư Chi đoàn khóa VII được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Chi đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh gồm 03 đồng chí.

a
Biểu quyết số lượng bầu BCH Đoàn xã Bình Mịnh, huyện Thăng Bình

*Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Minh (Thăng Bình) lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là Đại hội điểm cấp xã của huyện Thăng Bình, tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Tại Phiên họp thứ I Ban Chấp hành Xã đoàn đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Trần Khánh Thư tái cử chức Bí thư Đoàn xã Bình Minh nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện huyện Thăng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 6 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và 1 đại biểu đương nhiên.

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Hà, TP Hội An chính thức khai mạc. 100 đại biểu đại diện cho 200 đoàn viên của xã về dự đại hội.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới, đồng chí Ngô Chí Hiếu được bầu là Bí thư Đoàn xã khóa XI trực tiếp tại đại hội.

*Đoàn xã Trà Giáp (Bắc Trà My) vừa tiến hành khai mạc đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trà Giáp nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí và 06 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ 14.

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH xã Đoàn đã bầu 3 đồng chí vào UVBTV và Đ/c Lê Văn Thách được bầu làm Bí thư xã đoàn.

*Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điện Quang (Điện Bàn) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017  cũng vừa được diễn ra.

Trước đó,  Đoàn xã Điện Quang đã chủ động chỉ đạo tổ chức Đại hội ở 13 Chi đoàn đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đại hội đã thảo luận và đề ra nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Đoàn và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Điện Quang hoàn thành vào năm 2015. Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trước tuổi trẻ toàn xã, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành đoàn khóa XI gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội với tỉ lệ 97 %, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Huyện đoàn lần thứ XV gồm 6 đồng chí.

*Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn P’rao (Đông Giang) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 cũng vừa được tiến hành.

Qua 02 ngày làm việc, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành và chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội, trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí ATing Tinh- Bí thư Đoàn Thị trấn P’rao khoá IV, nhiệm kỳ 2012-2017 đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đoàn Thị trấn P’rao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017.