Phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ trẻ góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

09:38 12/06/2012     4343

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày (11/6), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức Diễn đàn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong phóng viên báo chí và văn nghệ sỹ trẻ.
Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; đ/c Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; đ/c Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đ/c Lê Quốc Triển, Phó Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam chủ trì Diễn đàn.
Đ/c
Đ/c Dương Văn An, Bí thư TW Đoàn phát biểu kết luận tại diễn đàn

Hơn 20 ý kiến xây dựng Dự thảo Văn kiện ở những vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; kết nối thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua internet; lao động việc làm, vui chơi giải trí  cho thanh niên đã được các phóng viên báo chí và văn nghệ sỹ tham gia đóng góp tại diễn đàn

Đa số các ý kiến đều thống nhất công tác Đoàn và phong trào TTN đang đứng trước những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều thách thức. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, bên cạnh nêu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cần phải phân tích cụ thể những hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục…

Phát biểu kết luận đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định những kết quả của công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ qua, những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ cả nước, đồng thời cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ trẻ vào Dự thảo Văn kiện Đại hội, những ý kiến đóng góp sẽ được Ban soạn thảo Văn kiện bổ sung hoàn chỉnh...

Đồng chí cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổ chức các diễn đàn khác để có góc nhìn toàn diện về công tác Đoàn và phong trào TTN cả nước trong suốt nhiệm kỳ, tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ tới.