Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Đại hội Đoàn các cấp và Tháng Thanh niên

18:25 23/02/2012     4618

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 21-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 và Tháng Thanh niên 2012.Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua đến các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh với một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát động sâu rộng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trong từng cơ sở đoàn ở từng đơn vị, từng lĩnh vực, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực sáng tạo của tuổi trẻ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương Ninh Bình, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng các cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến. Tổ chức có hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ thanh niên trong nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt cá hoạt động tư vấn, hỗ trợ học nghề, vốn vay giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung hướng về các địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo, tổ chức các hoạt động “Đến ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, ra quân bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Thành lập các đội y bác sỹ trẻ tình nguyện tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong tỉnh…

Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội đăng ký đảm nhận thực hiện có hiệu quả ít nhất một công trình, một phần việc thanh niên, đăng ký giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo bền vững, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đăng ký đảm nhận thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên trong phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; thông qua các phong trào hành động cách mạng nhằm tăng cường giáo dục, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh, bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên 26/3, kếp nạp từ 5000-7000 đoàn viên mới, giới thiệu 2500-3500 đoàn viên ưu tú để cấp uỷ xem xét kết nạp.

Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn và đội ngũ đoàn viên; thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, có chất lượng, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức, có năng lực, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…