Năm Căn tổ chức Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

09:07 16/06/2012     3422

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 14, 15/6/2012, Huyện Đoàn Năm Căn tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Đại hội đã triệu tập 165 đại biểu đại diện cho hơn 3.962 đoàn viên, thanh niên của huyện.
Đại hội được diễn ra trong không khí tuổi trẻ Năm Căn nói riêng và tuổi trẻ Cà Mau nói chung đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đại hội đã tập trung trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng nhiệm kỳ tới.

 Đại hội đã biểu hiện sự nhất trí cao, tập trung thảo luận và biểu quyết những chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới (2012 – 2017).
 
Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Năm Căn lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017), 09 đồng chí vào Ban Thường vụ, 05 đồng chí vào Ủy Ban Kiểm tra. Trong phiên họp thứ nhất Ban chấp Hành huyện Đoàn Năm Căn khoá X (nhiệm kỳ 2012 – 2017) đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Đồng chí Huỳnh Việt Triều – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Năm Căn khóa IX được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Năm Căn  khóa X (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Ngoài ra, Đại hội còn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ IX gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.