Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 15, khoá IX (mở rộng))

17:58 07/12/2012     3857

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Kính gửi các đồng chí Bí thư tỉnh Đoàn không là Ủy viên BCH dự Hội nghị BCH 15 mở rộng
Để chuẩn bị các nội dung và rà soát lần cuối công tác tổ chức của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 15 khoá IX (mở rộng).

1. Thời gian:
Từ 15h00 - 17h00, ngày 10/12/2012 (Thứ hai).
2. Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ,
 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.   
3. Nội dung
- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội;
- Quyết định các nội dung chương trình, văn kiện trình ra Đại hội;
- Công tác nhân sự (nếu có).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 15 khóa IX (mở rộng) là Hội nghị quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị đồng chí chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự Hội nghị đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn đồng chí.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
                                                                                       BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
                                                                                Đã ký
                                                                                  Phan Văn Mãi