Kon Tum: Chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội , nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:08 27/04/2012     4052

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 25 - 26/4/2012, tại Hội trường trung tâm huyện Kon Plông, đã diễn ra trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kon Plông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, 153 đại biểu chính thức về dự Đại hội.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo các ban khối Đảng tỉnh Kon Tum; đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum; đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Kon Plông.
BCH
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội
 
Phát huy truyền thống quê hương Kon Plông anh hùng, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện đã có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Điểm nổi bật là tính chủ động trong cụ thể hóa các chủ trương của Đoàn cấp trên phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương bằng các chương trình, phong trào và kết quả cụ thể. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có hàng trăm công trình thanh niên với trị giá hàng tỷ đồng, hàng chục mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng được triển khai có hiệu qủa...
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của tuổi trẻ huyện Kon Plông trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ đạo, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn toàn huyện cần tăng cường công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính  trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong đó tập trung đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện hiệu quả nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể của phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp" phù hợp với từng đối tượng thanh niên cũng như gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện và của tỉnh nhà. Xung kích giải quyết các vấn đề của cộng đồng như: xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn giao thông... Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn theo hướng góp phần đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên...

Ngoài ra, 153 đại biểu chính thức dự Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XV; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XV; Bầu Ban Chấp hành khóa XVI và bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn khóa XVI.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn Kon Plông khóa XVI, bầu Ủy ban kiểm tra và bầu 16 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Na đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn Kon Plong khóa XVI.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kon Plông lần thứ XVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đánh dấu sự phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Kon Plông trong nhiệm kỳ mới.