Khánh Hoà: Giáo dục, bồi dưỡng hình thành lớp sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên"

13:59 11/01/2021     196

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 09/01, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân 2021 và kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “ Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2019 - 2020.

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh năm học 2019 – 2020

 

Trong những năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên tỉnh đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên"; có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tuyên dương 22 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 24 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 08 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2019 – 2020.

Tại chương trình, Hội thi văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2021 với chủ đề “Những cánh chim bồ câu trắng” đã được diễn ra, kết quả, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang xuất sắc đạt giải A; 05 giải B thuộc về Đoàn Trường Đại học Nha Trang, Huyện đoàn Khánh Vĩnh, Huyện đoàn Khánh Sơn, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Huyện đoàn Diên Khánh; giải C: Thị đoàn Ninh Hòa, Huyện đoàn Cam Lâm, Đoàn trường Đại học Khánh Hòa, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Thành đoàn Cam Ranh, Thành đoàn Nha Trang.

 

Công Thành