Khai mạc triển lãm ảnh: “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai”

09:23 12/12/2012     3448

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nằm trong chương trình diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, sáng 12/12/2012, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh, hiện vật với chủ đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống- Vững bước tương lai".

c
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng (giữa) cùng đ/c Trương Mỹ Hoa- Nguyên Phó Chủ tịch nước và đ/c Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Thứ nhất BCH T.Ư Đoàn tham quan triển lãm ảnh


Dự triển lãm ảnh có đồng chí Nguyễn Phú Trọng-
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trương Mỹ Hoa- Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

c
Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh


Triển lãm diễn ra với gần 350 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử và 9 kỳ Đại hội của Đoàn, triển lãm ảnh thể hiện quá trình ra đời, cống hiến, trưởng thành và phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam từ năm 1931 đến nay. Nội dung triển lãm gồm 2 phần lớn. Trong đó, phần 1, trưng bày, giới thiệu khái quát lịch sử ra đời, cống hiến, trưởng thành của Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam kể từ khi Đoàn được tổ chức và đoàn kết, tập hợp thành đội ngũ đi theo Đảng, lập Nước và chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn non sông vào mùa Xuân năm 1975. Phần 2, khắc họa rõ nét hình ảnh của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên tất cả các mặt hoạt động của tuổi trẻ cả nước từ sau 30/4/1975, đặc biệt tập trung phản ánh những hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007- 2012.

Tham quan Triển lãm ảnh
Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh


Triển lãm là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ thanh niên năm xưa, qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và bồi đắp lý tưởng của thanh niên vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.