Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XI cho đội ngũ cán bộ Đoàn Khối các cơ quan TƯ

09:23 29/06/2012     3634

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Sáng 28/6 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XI với chủ đề “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt Khối các cơ quan Trung ương và đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đoàn các cấp bộ đoàn trực thuộc Khối.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thái, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Mạc Phan Sáu, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trình bày các nội dung nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) với chủ đề “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt Khối các cơ quan Trung ương nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đặc biệt là vai trò của Đoàn thanh niên Khối tham gia thực hiện Nghị quyết, coi đây là điều kiện để tổ chức Đoàn đổi mới công tác giáo dục của Đoàn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay. 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Cũng tại hội nghị, đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối thay mặt Ban thường vụ Đoàn Khối báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đoàn các cấp bộ đoàn trực thuộc Khối. Tính đến ngày 28/6/2012 toàn Khối đã có 30/58 cơ sở đoàn tổ chức đại hội (trong đó, có 08 cơ sở đoàn tổ chức Đại hội điểm, 11/15 cơ sở đoàn bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội). Nhìn chung, công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội được các cơ sở đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, đại hội thu hút đông đảo đoàn viên tham gia góp ý kiến, hiến kế cho đoàn; việc tổ chức đại hội điểm đạt tỷ lệ 13,8 %; bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đạt tỷ lệ 25,8 %; công tác nhân sự tại đại hội được chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn cán bộ đoàn; công tác tuyền truyền đại hội được các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên.Đặc biệt, các cơ sở đoàn đã phát huy được hệ thống báo ngành, trang thông tin điện tử để tuyên truyền về đại hội..

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đoàn Khối Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết tới đoàn viên thanh niên tại đơn vị qua đó phát huy vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong Khối tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức học tập nghị quyết tránh hình thức, học cho xong; đồng thời thực hiện kiểm điểm về vai trò trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đoàn các cấp trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, trách nhiệm của thủ lĩnh đoàn, tư tưởng đạo đức của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại đơn vị....