Giao ban trực tuyến tập huấn cán bộ Đoàn cả nước

08:27 06/03/2012     5610

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 5/3/2012 tại trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Giao ban trực tuyến tập huấn cán bộ Đoàn trong cả nước. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì Giao ban.
Đây là dịp để các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và nhất là những cán bộ Đoàn chuyên trách nắm và hiểu rõ hơn về CVĐ “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các Ban Trung ương Đoàn: Tổ chức, Kiểm tra, Đoàn kết tập hợp thanh niên, TN nông thôn, TNXP, TN Đô thị, Ban TN trường học; cùng đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ở điểm cầu.

Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại giao ban trực tuyến
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại giao ban trực tuyến

Tại buổi giao ban trực tuyến, các điểm cầu trong cả nước đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, hướng dẫn các bước giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức Đoàn của Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Đánh giá tiến độ công tác tổ chức Đại hội cở sở và công tác chỉ đạo điểm Đại hội Đoàn cơ sở của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Về công tác tổ chức Đại hội, 12 vấn đề cần được quan tâm trong tổ chức Đại hội đã nêu lên và đề nghị lưu ý trong quá trình chuẩn bị, cũng như trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, như: 4 nội dung bắt buộc của Đại hội, bám sát dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X để xây dựng chương trình trong nhiệm kỳ mới; Đại biểu đại hội; Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thành phần Đoàn chủ tịch; Tiêu chuẩn BCH; Ban kiểm phiếu … đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Về chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban TN nông thôn Trung ương Đoàn – Ban thường trực đã đánh giá kết quả qua 7 tháng triển khai thực hiện. Trong đó, biểu dương một số tỉnh, thành Đoàn đã chủ động hưởng ứng thực hiện CVĐ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đã xuất hiện một số mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các tỉnh, thành trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tập trung hơn nữa nhất là xây dựng kế hoạch “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 – 2015; làm việc với Ban chỉ đạo Nông thôn mới của tỉnh tranh thủ mọi nguồn lực, kinh phí, tài liệu tuyên truyền nhằm đẩy mạnh thực hiện hơn nữa trong tuổi trẻ, nhân dân và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn về Nông thôn mới.
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" Đ
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"

Mong muốn “Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới trong ĐVTN và nhân dân. Bởi tham gia xây dựng nông thôn mới chính là tham gia phát triển triển kinh tế - xã hội một cách liên tục, thường xuyên; xây dựng Nông thôn mới do cộng đồng làm chủ thể là người dân; gắn ưu tiên để chỉ đạo điểm nhân rộng ra các cơ sở” – đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu.

Đồng chí cũng đề nghị Ban TN nông thôn Trung ương Đoàn cần có đề cương tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tuyên truyền.

Cũng tại giao ban trực tuyến, gần 20 câu hỏi xoay quanh Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và những vấn đề xung quanh Đại hội đã được đặt ra, như: Nghệ an về Đại hội Đoàn cấp xã; Quảng Nam bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội; Hà Giang xin ý kiến về Nghị quyết Đại hội; Thái Bình về phiếu bầu … Lần lượt các thắc mắc đã được Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An giải đáp một cách cụ thể, chi tiết nhằm tháo gỡ những băn khoăn trong công tác chỉ đạo và hơn nữa đây là kiến thức cần thiết cho mỗi cán bộ Đoàn trong công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở và tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh.

Phát biểu với buổi giao ban trực tuyến tập huấn cán bộ Đoàn cả nước, đồng chí Dương Văn An mong muốn phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn để góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

c
Đ/c Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đoàn (thứ hai, trái sáng) trao đổi về một số vấn đề lưu ý trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
a
Đ/c Trưởng Ban TN nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu định hướng Cuộc vận động  "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"