Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở thứ 2

20:03 26/02/2012     5357

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 25/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Tập đoàn Sông Đà tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2014). Đây là Đoàn cơ sở thứ 2 trong số 9 đơn vị mà Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2009-2012 vừa qua, Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn Sông Đà  đã có nhiều sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên. Hai phong trào “ 5 xung kích, 4 đồng hành” được triển khai sâu rộng đã góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, công hiến và trưởng thành,khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong cơ quan Tập đoàn….
Tuổi trẻ
Khẩu hiệu hành động của Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng doanh nghiệp và đất nước

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới (2012 -2014) mà Đoàn Thanh niên Tập đoàn hướng tới là lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm , là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững, tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn tay nghề, rèn luyện thể chất cho đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Đoàn Cơ quan vững mạnh đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển của Tập đoàn….Tiếp tục phát huy truyền thống của những người thợ Sông Đà.

Tại đại hội, 64 đại biểu đã thống nhất bầu 9 đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2012-2014. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuân được bầu làm Bí thư Đoàn cơ quan Tập đoàn Sông Đà nhiệm kỳ 2012-2014