Điện Biên: Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng

08:20 14/06/2012     3290

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày, từ 11 - 12/6/2D012, tại thành phố Điện Biên phủ, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2012.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Thanh Hải, Chính Ủy, Bí thư Đảng Ủy; Trung tá Lê Xuân Men, Ủy viên BCH TW Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Bộ Đội biên phòng; Lò Xuân Nam, Ủy viên BCH TW Đoàn, tỉnh Ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn, cùng lãnh đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh, các phòng, ban chuyên môn của tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ chị huy quân sự tỉnh Điện Biên và 72 đại biểu chính thức của Đại hội.
Các đại  biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Đại hội đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2012-2017 với các nội dung, biện pháp nhằm phát huy sự chỉ đạo và tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp Ủy, Chính quyền đối với tổ chức Đoàn Thanh niên và chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và quá trình đổi mới tổ chức hoạt động của lực lượng Biên phòng trong tình hình mới.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồnm 07 đồng chí. /.