Đắk Nông: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đắk Song lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017

08:19 28/04/2012     5290

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 26 - 27/42012 vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Đắk Song đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức cho các đơn vị tổ chức Đại hội tiếp theo.
Về dự Đại hội có đồng chí Dương Khắc Mai – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Y Quang B’KRông - Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng 148 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ các dân tộc trong toàn huyện.

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đoàn Thanh niên huyện Đắk Song đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khoá II, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được các cơ sở Đoàn tập trung triển khai sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn toàn huyện triển khai trong đoàn viên, thanh niên với nội dung phong phú, thiết thực góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, gương đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất...

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Huyện đoàn Đắk Song tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Quang B’Krông - Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ huyện Đắk Song đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng đề nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 của huyện Đắk Song cần phải tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau:

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn gắn bó với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với việc xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Hội LHTN Việt Nam.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức quán triệt và triển khai thức hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp. Đặc biệt, chú trọng giáo dục cho thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên.

Triển khai mạnh mẽ phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Tâp trung đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên cụ thể và thiết thực gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo An ninh Quốc phòng của địa phương. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trong việc tham gia phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy vai trò tích cực của Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thông chính trị ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tích cực tham mưu cho các câp ủy đảng, chính quyền tạo cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà lên một tầm cao mới.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Đắk Song khóa mới gồm 23 đồng chí, bầu UB Kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí Thư Huyện Đoàn Đắk Song khoá II đã được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khoá III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.