Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017

09:02 04/07/2012     3411

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch số 182 ngày 9/8/2011, của BCH tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, "V/v Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017"; Thông tri số 11 ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Thị uỷ Phúc Yên về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn thị xã và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017”.
Được sự nhất trí của BTV tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, BTV Thị uỷ Phúc Yên, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 được diễn ra vào ngày 28-29/6/2012.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Phúc Yên; Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên; Trần Việt Cường - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh Đoàn,  tổ công tác chỉ đạo Đại hội đơn vị Phúc Yên, các đồng chí Ủy viên BTV Thị uỷ, ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Phúc Yên; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các vị đại biểu và 145 các đồng chí là Đại biểu chính thức của Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007-2012 vài đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017 .

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, xung kích và phát triển, đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành mới. Đồng chí Nguyễn Văn Huyến, được đại hội bầu tái đắc cử  chức Bí thư thị Đoàn Phúc Yên.
Cũng tại đại hội, Đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 20 đại biểu, trong đó có 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Đây là đơn vị thứ 3 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện./.

ảnh: Đồng chí Trần Việt Cường - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.