Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017

12:56 01/06/2012     4370

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 30-5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới


Đến dự có đồng chí Nguyễn Kim Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và 201 Đại biểu là những đoàn viên ưu tú đại diện cho các đoàn viên thanh niên của 77 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên và hoạt động của các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm ở thành phố Huế không ngừng được củng cố, phát triển. Nhờ đó, Thành Đoàn đã có 77 cơ sở Đoàn trực thuộc, với tổng số 18.587 đoàn viên; 41 Ủy ban Hội cơ sở, với tổng số 27.554 hội viên. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới trong hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị, chú trọng từ cấp cơ sở, tăng cường công tác phối hợp để tổ chức các phong trào hiệu quả hơn. Nhiều cơ sơ Đoàn - Hội - Đội đã đóng góp xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng kinh phí 373,3 triệu đồng; giúp đỡ cho 415 gia đình chính sách với tổng kinh phí 174,6 triệu đồng. Toàn thành phố có 297 công trình, phần việc thanh niên mang lại giá trị kinh tế, làm lợi cho đơn vị và tạo được quỹ hoạt động Đoàn. Đội công tác xã hội tiếp tục tổ chức nuôi dạy và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng huy động từ các đơn vị, cá nhân… Ngoài ra, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiều nét mới, nâng cao hiệu quả rõ rệt. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 4.354 đoàn viên ưu tú cho Đảng, và đã có 856 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; trong đó, đã giới thiệu 138 đoàn viên ưu tú là học sinh, và có 38 đoàn viên học sinh được kết nạp Đảng. Đại hội thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới sẽ tập trung mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể nhân dân vững mạnh. Đồng thời, xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận một công trình, phần việc thanh niên xây dựng nếp sống văn minh đô thị và an sinh xã hội; đảm nhận vận động xây dựng 20 nhà nhân ái cho hộ nghèo của thành phố; liên kết với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện giải ngân vốn vay cho thanh niên đạt 5 tỷ đồng; phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các công ty, xí nghiệp.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 đồng chí, và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 38 đồng chí. Đồng chí Trương Quang Trung tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.