Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2012 – 2017

08:04 22/06/2012     3592

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 18 và 19/6/2012, Ban Chấp hành Quận đoàn Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thốt Nốt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ra mắt BCH Quận Đoàn Thốt Nốt nhiệm kỳ 2012-2017
Ra mắt BCH Quận Đoàn Thốt Nốt nhiệm kỳ 2012-2017
Nhiệm kỳ qua (2007 – 2012), Quận Đoàn Thốt Nốt tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống và pháp luật cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp” được triển khai sâu rộng. Kết quả, đã tổ chức 188 cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 4.350 lượt ĐVTN; duy trì mô hình góp vốn xoay vòng với tổng số vốn trên 2,1 tỷ đồng, qua đó có 1.092 ĐVTN được hỗ trợ vốn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 16 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn cũng đã phối hợp tư vấn nghề nghiệp việc làm cho hơn 5.828 lượt ĐVTN, giải quyết việc làm cho 3.930 ĐVTN; tổ chức 40 lớp nghề cho 1.244 ĐVTN.
Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng thiết thực, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Nổi bật là sửa chữa và xây dựng 46 nhà tình thương; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.995 lượt bà con nghèo; nhận cảm hoá 538 thanh niên chậm tiến; vận động ĐVTN tình nguyện hiến 2.259 đơn vị máu… Thông qua các phong trào, có 588 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Quận đoàn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp thanh niên lập nghiệp, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Quận đoàn phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 đến 6.000 ĐVTN; nâng tổng số dư nợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội lên 3 tỷ đồng; 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên “Vì đàn em thân yêu”; 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường… Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Quận Đoàn Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm 33 thành viên. Anh Phạm Huỳnh Anh Duy tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn.