Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:32 21/06/2012     3451

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

s

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ CHQS tỉnh đã được đổi mới toàn diện, đồng bộ và phát triển vững chắc cả bề rộng và chiều sâu, thu được nhiều kết quả tốt. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được giữ vững và có bước phát triển mới với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú gắn với các đợt sinh hoạt chính trị và các cuộc vận động trong toàn lực lượng như: tổ chức Hội thi “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”, diễn đàn “Đoàn viên với kỷ luật”, “Đoàn viên với văn hóa giao thông”, diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ vững bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ với tháng 5 lịch sử”. Cùng với đó, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai đồng bộ, gắn với phong trào “Tuổi trẻ Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều hình thức thiết thực, sinh động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người dân trên địa bàn, hoạt động phối hợp, kết nghĩa không ngừng được củng cố, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân…

Đại hội đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập 6 bài lý luận chính trị và nội dung học tập chính trị hằng năm theo quy định của TCCT, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn xây dựng một công trình thanh niên, 1 - 2 mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện và học tập, triển khai thực hiện chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, phấn đấu đến năm 2017 xây dựng từ 4 - 5 nhà, mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức hoạt động có hiệu quả mô hình phòng khám quân - dân y kết hợp, tặng quà cho 1- 2 xã vùng sâu, vùng xa....  

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhất trí cao, Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV.