Cần có nhiều đề xuất giải pháp mới tại địa phương, đơn vị trong cụ thể hoá Nghị quyết

16:27 07/04/2019     1208

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 06 và 7/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Hội SVVN khoá X lần thứ 2. Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, Hội nghị  BCH Trung ương Hội SVVN khoá X lần thứ 2 diễn ra trong 02 ngày từ 06 - 07/4 tại Hà Nội. Hội nghị đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc trên 7 nội dung lớn: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thư ký (BTK) Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Thông qua Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Phương hướng, nhiệm vụ công tác Kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Với từng nội dung cụ thể, Chủ tịch Hội SVVN Bùi Quang Huy lưu ý, đối với chương trình hành động toàn khoá, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ BCH, Ban thư ký Hội SVVN khoá X, các đại biểu cần quan tâm, cho ý kiến về tính đầy đủ, tính kế hoạch trong các nội dung đã xác lập; thảo luận về nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ làm việc của BCH, Ban thư ký, của các đồng chí Phó Chủ tịch cũng như phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên BCH, Ban thư ký.

Về chương trình, quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra sẽ tập trung cho ý kiến về các lĩnh vực công tác của chương trình kiểm tra; thảo luận về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Uỷ ban kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội SVVN, khắc phục được những hạn chế trong công tác kiểm tra của nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Hội SVVN Bùi Quang Huy cũng đề nghị, các đại biểu tham gia góp ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội SVVN khoá X sao cho có sự nhất quán với Nghị quyết Đại hội; đồng thời đảm bảo cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình hành động khoa học để các cấp bộ Hội dễ dàng áp dụng. Ngoài ra, trong quá trình thảo luận sẽ có nhiều đề xuất giải pháp mới tại địa phương, đơn vị trong cụ thể hoá Nghị quyết.

Đối với Hướng dẫn thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt" được Trung ương Hội xác định là phong trào chủ đạo, xuyên suốt nhiệm kỳ 2018 – 2023, tuy nhiên phong trào đã có quá trình triển khai khá dài, vì vậy, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Hội nghị cho ý kiến về những điểm mới cần xác định để đảm bảo phong trào "Sinh viên 5 tốt" kề thừa được những thành công từ nhiệm kỳ trước, đồng thời có những nét mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay của sinh viên và công tác Hội Sinh viên, nhằm đảm bảo cho phong trào phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội SVVN Bùi Quang Huy đề nghị, các đồng chí Uỷ viên BCH sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm đóng góp vào các nội dung để Ban thư ký Trung ương Hội tiếp thu, hoàn thiện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho triển khai công tác Hội trong thời gian tới.

Ngay sau khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến thông qua 07 nội dung trọng tâm; nghe báo cáo tiếp thu, giải trình các kiến nghị, đề xuất của đại biểu; bầu hiệp thương bầu bổ sung đồng chí Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ LĐTB&XH là Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X và đồng chí Vũ Văn Chúc, Ủy viên ban chấp hành, Phó trưởng ban kiểm tra trung ương đoàn là Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Trong ngày làm việc thứ 2 (7/4), các đại biểu đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phạm Linh