Bình Định: Đại hội điểm Đại học Quy Nhơn

08:06 24/04/2012     3912

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 22/4, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ trường ĐH Quy NHơn thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quy Nhơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đây là đơn vị tổ chức Đại hội đầu tiên của tỉnh và là một trong năm đơn vị tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Ra mắt BCH tại Đại hội
Ra mắt BCH tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ XV, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân cho thanh niên được Đoàn trường tăng cường thực hiện thông qua nhiều phong trào như thanh niên với nếp sống văn hóa, văn minh học đường, thanh niên với văn hóa giao thông... Các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, góp phần xây dựng môi trường tự nhiên và xã hội tốt hơn cho cộng đồng, thanh niên. Nổi bật là phong trào hiến máu nhân đạo đã thu được gần 4.000 đơn vị máu; thực hiện 25 công trình thanh niên; tổ chức tình nguyện quốc tế tại Lào...

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2012 - 2014. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, Thạc sĩ Lê Việt An, giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng - Quản trị kinh doanh đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2012 - 2014.