Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X .

08:49 09/03/2013     14436

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 07/3/2013 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017).
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trong Khối.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 và những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khoá X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối đã quán triệt tới các đại biểu Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, với mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Tăng cường tổ chức các diễn đàn đóng góp ý kiến tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và cải cách hành chính góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; Từng bước nâng cao hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ", đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ tiến sỹ trẻ, tiếp tục hình thành các nhóm, các câu lạc bộ theo lĩnh vực.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II nhằm cụ thể hoá nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở Đoàn trong Khối và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ban Thường vụ Đoàn Khối yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II tới các đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động của Đoàn, Hội như: hội thi, giao lưu, tọa đàm… kết hợp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cấp mình một cách phù hợp, đạt hiệu quả cao và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Đoàn trước tháng 6/2013.