Bắc Ninh:học tập trực tuyến Nghị quyếtĐại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023

07:49 09/04/2019     691

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 07/4, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023 tại 5 điểm trường: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh, Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh và Cao đẳng Thống Kê.

Các đồng chí cán bộ Hội được lắng nghe nhiều chuyên đề về tổ chức Hội Sinh viên

Tham gia học tập là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng và hơn 800 cán bộ Hội chủ chốt khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc.

Tại buổi học tập, các đại biểu đã được xem lại những hình ảnh tổng kết về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và lắng nghe tóm tắt văn kiện đại hội và các chuyên đề: Phong trào "Sinh viên 5 tốt" nhiệm kỳ 2018 - 2023; Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việt Nam; Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Cũng trong Hội nghị học tập, Hội Sinh viên tỉnh đã phát động Cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023". Cuộc thi do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 07 - 26/4/2019. Đây là hình thức đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội X đối với cán bộ Hội Sinh viên toàn quốc.
 

 

Thái Sơn, TĐ Bắc Ninh-BA