Thái Bình: Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012- 2017

08:00 17/05/2012     3605

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 14, 15/ 5 , Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 long trọng được tổ chức.

c
Tiết mục văn nghệ của Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình  tham gia tại Đại hội

Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận và thông qua: tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH tỉnh đoàn trình Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XII; Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2007 - 2012 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2012 – 2017.

Các ý kiến tổng hợp, bổ sung vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và được hoàn chỉnh, trở thành nghị quyết tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình giai đoạn từ 2012 - 2017 được thông qua Đại hội với sự nhất trí của 47/47 đại biểu tán thành.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.