Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn Dự án chỉ số phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn 2

15:22 15/03/2019     1583

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ban Thư ký ASEAN thông báo tuyển chuyên gia tư vấn làm việc cho Dự án Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN giai đoạn 2 từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020, cụ thể như sau:

1. Giới thiệu về Dự án Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN và giai đoạn 2 của Dự án:

Với mục tiêu cung cấp thông tin về tình hình phát triển của cộng đồng thanh niên ASEAN, cũng như thiết lập một cơ sở dữ liệu vững chắc cho việc hoạch định chính sách phát triển thanh niên, ASEAN đã hình thành Dự án về Chỉ số phát triển thanh niên đầu tiên vào năm 2017. Chỉ số này được chia làm 05 lĩnh vực, bao gồm: (i) Giáo dục, (ii) Sức khỏe và phúc lợi, (iii) Việc làm và cơ hội, (iv) Sự tham gia của thanh niên, và (v) Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN.

+ Giai đoạn 1 của Dự án, tập trung vào 04 lĩnh vực đầu tiên. Ban Thư ký ASEAN đã thành lập nhóm công tác nhằm hoàn thiện Dự án này bao gồm 02 cán bộ/mỗi quốc gia thành viên ASEAN từ các Hội nghị Quan chức cấp Vụ ASEAN (SOMY).

+ Giai đoạn 2 của Dự án, tập trung vào lĩnh vực còn lại, lĩnh vực số 5 về Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN. Giai đoạn 2 này yêu cầu khối lượng công việc lớn liên quan đến thu thập và phân tích dữ liệu. Vì vậy, Ban Thư ký ASEAN đã quyết định sẽ tuyển chọn các chuyên gia tư vấn để hoàn thành Giai đoạn 2 này.

 

 

 

 3. Các yêu cầu của ứng viên ứng tuyển vị trí chuyên gia tư vấn:

- Yêu cầu phải có bằng sau Đại học (Thạc sỹ trở lên) ngành liên quan mật thiết đến lĩnh vực của Dự án.

- Có kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực quốc tế/khu vực liên quan đến lĩnh vực của Dự án.

- Có kiến thức chuyên sâu về cộng đồng ASEAN và tình hình phát triển thanh niên ở các nước ASEAN là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm làm việc với chính phủ đặc biệt là chính phủ các nước ASEAN.

- Có khả năng nói, viết tiếng Anh thành thạo.

- Có khả năng thảo luận, làm việc với nhân viên chính phủ và các cơ quan liên quan.

- Có khả năng đảm nhiệm công việc, thực hiện đúng thời hạn được yêu cầu với chất lượng đảm bảo.

4. Các điều kiện dành cho chuyên gia tư vấn được chọn:

- Lương dành cho chuyên gia tư vấn sẽ được trả sau khi thống nhất với Ban Thư ký ASEAN. Các chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tự chi trả thuế thu nhập cá nhân tại nước sở tại.

- Các chuyên gia tư vấn sẽ làm việc tại quốc gia sở tại, được yêu cầu đi công tác 01 đến 03 lần trong quá trình tham gia Dự án. Chi phí chuyên gia tư vấn đi công tác được chi trả bởi Ban Thư ký ASEAN. Các chuyên gia tư vấn tự chi trả chi phí bảo hiểm trong thời gian đi công tác.

Các ứng viên đăng ký dự tuyển sẽ đăng ký và gửi hồ sơ trực tiếp cho Ban Thư ký ASEAN. Mọi thông tin cụ thể về Dự án, yêu cầu, thời hạn và hồ sơ ứng tuyển, đề nghị download tại đây.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ đồng chí Trần Hoài Minh, Chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; SĐT: 024.62631999/Máy lẻ: 306; Email: banquoctetrunguongdoan@gmail.com; Fax: 024.62631938 (trong giờ hành chính).

 

Ban Quốc tế Trung ương Đoàn (TL)