Quảng Ngãi: 200 cán bộ Đoàn, Hội được tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo và hội nhập quốc tế

14:43 24/04/2019     774

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 23/4, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo và hội nhập quốc tế cho 200 cán bộ Đoàn, Hội tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn.

Quang cảnh hội nghị


Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và hội nhập quốc tế. Các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội còn ít được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc, tôn giáo nên chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với thanh niên các tôn giáo, thanh niên dân tộc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Vin - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các học viên chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức do báo cáo viên truyền đạt để phối hợp cùng với cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo cũng như công tác hội nhập quốc tế. Đồng thời, phản biện khi có các thông tin xuyên tạc, phản động thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Tại lớp tập huấn, cán bộ đoàn, hội đã được đồng chí Trần Ngọc Nguyên - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin một số chuyên đề, như: một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác tôn giáo và dân tộc và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tình hình tôn giáo của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay.

Ở nội dung tập huấn hội nhập quốc tế, đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin các Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 22; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương hành động số 17-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06; Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030; kỹ năng tổ chức tuyên truyền, cập nhật kiến thức, pháp luật về hội nhập quốc tế ở cấp cơ sở.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

 

(CTV Đinh Văn Nghĩa - TĐ Quảng Ngãi)- ĐH