Điện mừng gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

08:33 13/01/2021     133

Hội nhập Quốc tế   Web: Ngày 13/1/2021, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã có điện mừng gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Toàn văn điện mừng như sau:

ĐIỆN MỪNG

Kính gửi:

 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

 

Kính thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi tới Đại hội những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cũng như những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã dành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Những thành tựu nêu trên đã đưa vai trò và vị thế của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa vì độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chúng tôi vui mừng được biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn TNNDCM Lào đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân Lào giao phó, đạt được nhiều kết quả nổi bật và có dấu ấn đậm nét, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên Lào, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước Lào.

Kính thưa các đồng chí,

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo hai Đảng, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào cũng như giữa thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự định hướng, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo hai Đảng để quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi hai nước ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực phát triển quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” Việt Nam – Lào

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

          Trân trọng,

 

Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

 

BBT