Tuyên Quang: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

08:31 03/09/2019     782

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 26/8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây cũng là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh hoàn thành xong Đại hội Hội LHTN cấp huyện.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024  
  

Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều sự sáng tạo, đổi mới trong cách tiến hành Đại hội để Đại hội thực sự là diễn đàn, là ngày hội của tuổi trẻ. Đại hội đã tổng kết, đánh giá khách quan, thực tế những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn đưa ra những hạn chế còn tồn tại; Đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới bám sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phù hợp các nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn và sự định hướng của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Để có được kết quả trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố đảm bảo tiến độ đã đề ra, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN tỉnh, quán triệt tinh thần đổi mới, tiết kiệm trong cách thức triển khai, tổ chức Đại hội; chủ động từ tham mưu cho cấp ủy các cấp có văn bản chỉ đạo Đại hội, xây dựng kế hoạch với tiến độ triển khai cụ thể; nắm bắt điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị; hướng dẫn cơ sở triển khai tổ chức, tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau mỗi đại hội.

Cùng với sự chủ động của các cấp bộ Hội, công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể, các đơn vị liên quan. Công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đã được đánh giá cao về tính chủ động, sự linh hoạt của cơ sở trong vận động nguồn lực để tổ chức các nội dung của Đại hội.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã có sự sáng tạo, đổi mới trong nội dung, thời gian, cách điều hành, tiến hành, đã thực sự trở thành diễn đàn sinh động của tuổi trẻ. Công tác nhân sự cho Đại hội đã có nhiều đổi mới: hiệp thương trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội, tham gia thành phần Ủy ban Hội các cấp có sự đa dạng thành phần, đối tượng thanh niên.

Nằm trong chương trình chào mừng và chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng Đại hội: xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương; phiên chợ thanh niên; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội với chủ đề Hướng về biển đảo quê hương; Tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi”; Giải bóng đá cán bộ Đoàn, Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Hội sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển hội viên và tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội; xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với nghề  nghiệp, nhu cầu sở thích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động phong trào thanh niên theo khu vực, đối tượng, chú trọng đến thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo; thành lập và duy trì các mô hình Câu lạc bộ thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả  phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”nhằm cổ vũ thanh niên tự giác học tập, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực trách nhiệm và nghị lực; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Với sự đổi mới quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai từ cấp tỉnh, sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả của cấp cơ sở, cấp huyện. Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã được tổ chức hiệu quả, đảm bảo các nội dung yêu cầu. Các hoạt động của Đại hội đã thể hiện được tính tự nguyện, tự vận động, dân chủ của thanh niên trong tổ chức đồng thời tạo ra không khí thi đua phấn khởi khắp các địa phương trong toàn tỉnh với nhiều nội dung phong phú. Việc đổi mới trong tổ chức Đại hội các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội cũng như vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong thời gian sắp tới. Kết quả tổ chức Đại hội Hội các cấp sẽ tạo bước đà tốt cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang dự kiến được tổ chức vào ngày 13/10/2019.

 

CTV Dương Minh Nguyệt- TĐ Tuyên Quang (TL)