Trà Vinh: Ra mắt câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ

01:33 25/10/2018     440

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Trà Vinh vừa ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nghệ sĩ trẻ Trà Vinh”.

Ban Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Trà Vinh ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tỉnh Đoàn

CLB “Nghệ sĩ trẻ Trà Vinh” được thành lập theo nguyện vọng các bạn trẻ yêu thích các loại hình nghệ thuật (sáng tác, biểu biểu và quảng bá nghệ thuật…). CLB là môi trường để đoàn kết, tập hợp các văn nghệ sĩ trẻ, khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ phấn đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng; đồng thời qua đó nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho giới trẻ phù hợp với văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. CLB cũng tập hợp, tổ chức và động viên các nghệ sĩ trẻ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng và nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung.

CLB là tổ chức xã hội nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tuân thủ theo quy định của pháp luật về chuyên môn và dưới sự lãnh đạo về mặt tổ chức của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Những người yêu thích sáng tác và biểu diễn nghệ thuật trong tỉnh Trà Vinh có độ tuổi từ 16 tuổi đến không quá 40 tuổi, có đủ điều kiện về sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt… đều có quyền làm đơn xin gia nhập CLB.

Ban Chủ nhiệm CLB gồm 07 thành viên do anh Lâm Thanh Quí (thành phố Trà Vinh) làm Chủ nghiệm và anh Nguyễn Hoài Việt (Càng Long) làm Phó Chủ nhiệm.

 

Mỹ Trinh, Bá Thi - TĐ Trà Vinh (KA)