Thừa Thiên Huế: Hội nghị Uỷ ban Hội LHTN tỉnh lần thứ 9, khoá VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

10:30 15/07/2019     193

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9, khoá VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng các anh chị trong Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh Đoàn. Đại diện Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các nội dung về công tác nhân sự: Đề án Đoàn Chủ tịch và danh sách; Đề án Ủy ban Hội; Đề án Ban Kiểm tra; Đề án Đoàn đại biểu; Chương trình đại hội; Báo cáo chính trị.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019; chương trình Đại hội; báo cáo tổng kết chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội nghị đã được lắng nghe một số ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác nhân sự và văn kiện Đại hội, đồng thời 100% đại biểu tham dự thống nhất với các nội dung của Hội nghị.

 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Thay mặt Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu Đại hội Hội LHTN các cấp cần triển khai và hoàn thành sớm, đồng thời đối với các đơn vị đã tổ chức Đại hội cần bám sát các nội dung và phối hợp với Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh để đáp ứng các nội dung của Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế(TN)