Thanh niên Bến Tre đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - khởi nghiệp

14:20 17/10/2019     1515

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Diễn ra trong 02 ngày 14 và 15/10, tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có sự tham dự của 217 đại biểu đại diện cho trên 60 ngàn hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên Bến Tre có nhiều bước chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Hội trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ có sự tập trung, chủ động tham mưu, cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp có sự quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên, đa số thanh niên đều tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Đại biểu chính thức biểu quyết tại Phiên thứ nhất

 

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều sáng tạo, tính lan tỏa được mở rộng, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức của đông đảo thanh niên từ đó thu hút thành phần thanh niên tham gia rộng rãi hơn, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức trẻ tham gia xây dựng quê hương, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng tổ chức Hội và các tổ chức thành viên luôn quan tâm, huy động nhiều nguồn lực xã hội phục vụ các hoạt động của Hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm đẩy mạnh, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từng bước nâng lên, nhất là ở cơ sở. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng, phát huy được sức mạnh đoàn kết các thành phần thanh niên. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm. Chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên được nâng lên.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bến Tre đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - khởi nghiệp”, Đại hội đã thống nhất đề ra nhiều giải pháp và 11 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chương trình “Xây dựng hội LHTN Việt Nam vững mạnh”…

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã ghi nhận những kết quả của các cấp Hội LHTN tỉnh trong công tác hội và phong trào thanh niên.

 

Anh Nguyễn Hải Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa VI và các cấp hội cần tập trung nghiên cứu một số nội dung, giải pháp mới để thực hiện các phong trào như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”;“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong đó, cần chú trọng tìm kiếm, phát huy ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; kết nối với các tổ chức, đơn vị hỗ trợ người trẻ vay vốn ưu đãi; quan tâm, hỗ trợ thanh niên yếu thế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên; tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa các tổ chức hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới; tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo, tranh thủ sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và các lực lượng xã hội trên địa bàn để củng cố, phát triển tổ chức Hội về số lượng và chất lượng; đầu tư đẩy mạnh hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích,…

Tại phiên làm việc thứ thứ nhất Đại hội đã tiến hành hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới gồm 35 anh, chị; anh Hà Quốc Cường được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre; hiệp thương Ban kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh gồm 05 anh chị. Đại hội tiến hành hiệp thương Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 11 đại biểu (trong đó có 01 đại biểu dự khuyết).

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương chọn cử ra: Ban Thư ký gồm 11 anh chị; hiệp thương 03 Phó Chủ tịch là anh Phan Thanh Trẻ, chị Võ Thị Phương Diệu, anh Cao Minh Tuấn.

 

Ủy ban Hội khóa VI ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc do TW Hội LHTN Việt Nam trao tặng với thành tích 05 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre thời gian qua, tại Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, UBND tỉnh Bến Tre và  Ủy ban Hội LHTN tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 52 cá nhân. Trong đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 02 cá nhân và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 40 cá nhân.

Tại chương trình Đại hội Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã trao tặng bảng tượng trưng 03 tỷ đồng, Hội từ thiện Hạt Phù Sa trao tặng bảng tượng trưng 600 triệu đồng, Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ trao tặng bảng tượng trưng 300 triệu đồng, Công ty Xây dựng số 1 Việt Nguyên trao tặng bảng tượng trưng 300 triệu đồng, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP Hồ Chí Minh trao tặng Bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho Ủy ban Hội tỉnh thực hiện công trình giao thông nông thôn và công trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

 

TĐ Bến Tre (KA)