Quảng Ngãi: Khen thưởng 21 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc trong công tác Hội

08:09 02/01/2021     57

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Khen thưởng 21 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020

 

Năm 2020, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tuổi trẻ với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” mang tính rộng khắp tạo không khí thi đua, sống có trách nhiệm, phục vụ công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

Đặc biệt, năm 2020, các cấp bộ hội trong tỉnh đã vận động thanh niên tình nguyện hiến trên 11.000 đơn vị máu, khám sức khỏe cho trên 19.000 người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho trên 200 đối tượng thanh niên yếu thế phát triển kinh tế với tổng kinh phí lâu dài gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu việc làm cho trên 3.500 thanh niên, kết quả 300 thanh niên đã có việc làm ổn định.

Năm 2021, Hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm; trong đó, thực hiện tốt các phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia xây dựng đô thị văn minh”, gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên.

Tại hội nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã khen thưởng cho 21 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020./.

 

Dương Thành Tuyên