Nam Định: Hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

08:45 28/08/2019     7686

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tính đến ngày 23/8/2019, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Sát sao trong công tác chỉ đạo

Trong quá trình tổ chức Đại hội cấp huyện, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội, đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo Hội và Ủy viên Ban thư ký theo dõi, chỉ đạo Đại hội tại các đơn vị, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, phê duyệt văn kiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Qua đó, công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng.

Công tác tuyên truyền Đại hội được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, thanh niên, hội viên. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, được thực hiện trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các trang chính thống của Đoàn - Hội, Bản tin Tuổi trẻ Nam Định... tuyên truyền miệng, tuyên truyền tại các Hội thảo, Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng...

Về công tác tổ chức Đại hội, 10/10 huyện, thành phố đã thực hiện đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Hướng dẫn số 24-HD/TWH, ngày 21/11/2018 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”.

Về tiến độ Đại hội, 100% các đơn vị tổ chức đúng thời gian quy định với những nội dung thiết thực, đảm bảo kế hoạch đề ra. Về nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được đổi mới, thành phần và cơ cấu tham gia Ủy ban Hội được đa dạng, đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; các chức danh của Hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị cơ cấu đồng chí Bí thư Đoàn cùng cấp đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đoàn,… 10/10 huyện, thành phố hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện, thành phố ngay tại Đại hội.

Hơn 500 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội

Để chào mừng thành công Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện trên 500 công trình, phần việc thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành cùng Đại hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức hội trại thanh niên, các hoạt động VHVN – TDTT; tổ chức các diễn đàn, toạ đàm với thanh niên...

Việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và là ngày hội của thanh niên toàn tỉnh. Đồng thời, Đại hội được thanh niên, hội viên đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện. Theo Kế hoạch, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định tập trung vào các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 10,11/10/2019.
 

 

Thu Trang, TĐ Nam Định,BA