Lâm Đồng: Diễn đàn “Khát vọng trẻ dựng xây đất nước”

16:30 19/10/2020     194

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 17/10, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Diễn đàn “Khát vọng trẻ dựng xây đất nước” và tuyên dương 90 gương cán bộ Đoàn – Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2020.

Tuyên dương 90 gương cán bộ Đoàn – Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2020

 

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh, biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng đề nghị tổ chức Đoàn – Hội các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh cần chú trọng thực hiện một số nội dung trong thời gian tới như: sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; chung tay góp sức đưa địa phương, đất nước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; tăng cường định hướng thông tin cho đoàn viên, thanh niên, để thanh niên có phương pháp phù hợp nhằm phản bác, chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng, phát hiện tuyên dương nhân rộng các gương người tốt việc tốt, lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên thanh niên; làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo; tạo điều kiện, giúp đỡ để thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp…

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng đã thông tin nhanh đến đoàn viên, thanh niên kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI diễn ra từ ngày 14 đến 16/10 đã thành công tốt đẹp. Đại hội được tổ chức với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước” và với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo”. Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh X; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 51 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới họp phiên đầu tiên đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X và đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, gồm 17 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại diễn đàn, các gương cán bộ Đoàn – Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong hoạt động phong trào Đoàn – Hội; trong xung kích tình nguyện cống hiến cho cộng đồng, xây dựng quê hương; trong phong trào lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, học tập, rèn luyện…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng Bằng khen, khen thưởng, biểu dương 90 gương cán bộ Đoàn – Hội, thanh niên dân tộc thiếu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Diễn đàn “Khát vọng trẻ dựng xây đất nước” được tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội cơ sở, các gương thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới tuổi trẻ toàn tỉnh.

 

Mỹ Dung