Hải Phòng hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024

08:43 27/08/2019     195

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tính đến ngày hết ngày 23/8/2019, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn 14/15 quận, huyện (trừ huyện Bạch Long Vỹ) tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ĐH Hội LHTN huyện Tiên Lãng thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 - ĐH điểm Khối huyện


14/15 đơn vị quận, huyện (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ) đã thực hiện đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm tại quận Đồ Sơn (Đại hội điểm Khối Quận) và huyện Tiên Lãng (Đại hội điểm Khối huyện). Đại hội Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện được chuẩn bị tốt về mọi mặt, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Thành đoàn, Thành Hội; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đơn vị liên quan đối với công tác Hội và phong trào thanh niên đơn vị.

Công tác thông tin, tuyên truyền của Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã được chú trọng đổi mới với nhiều hình thức phong phú thu hút (băng rôn, khẩu hiệu, qua mạng xã hội, Webiste). Các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình đại hội bám sát với hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ được nghiên cứu, xây dựng phù hợp với tình hình và xu thế của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Công tác nhân sự được lựa chọn chặt chẽ dựa trên tiêu chuẩn đề ra để hiệp thương đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa số ủy viên tái cử, ủy viên mới, trẻ hóa độ tuổi, đảm bảo tính kế thùa, tỷ lệ nữ, tôn giáo. Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã lựa chọn và hiệp thương 143 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tập trung các hoạt động để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra ngày 09, 10/9/2019.
 

 

 

Thu Hằng, TĐ Hải Phòng-BA