Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

10:27 18/07/2019     338

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày, từ ngày 15 – 16/7/2019, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thành phố Phúc Yên đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 130 đại biểu đại diện cho trên 30 nghìn hội viên, thanh niên toàn thành phố.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Phúc Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác xây dựng và tổ chức Hội được củng cố, phát triển vững mạnh; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở; phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đổi mới, đa dạng, đạt hiệu quả cao; các hoạt động, chương trình, phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp,… được triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng, qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên thành phố Phúc Yên bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh  tuyên truyền pháp luật trong thanh niên; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; hàng năm 100% các cơ sở Hội xây dựng 01 công trình, thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh; 100% các cơ sở Hội làm tốt công tác an sinh xã hội; 100% các cơ sở Hội tổ chức tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 2.000 đoàn viên thanh niên trở lên; mỗi cơ sở Hội cảm hóa, giúp đỡ ít nhất từ 03 - 05 thanh niên chậm tiến, tái hòa nhập với cộng đồng. Vận động 100% thanh niên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…

 

Các anh, chị lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành Phố Phúc Yên chụp ảnh ra mắt các anh chị được cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tại Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 27 anh/chị và bầu anh Nguyễn Đăng Hải – Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Phúc Yên tái cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa IV. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V gồm 18 anh chị.

Phát biểu tại Đại hội, Anh Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thay mặt cho Ủy ban Hội tỉnh giao nhiệm vụ cho Hội LHTN Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ mới cần tập trung triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp về lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đa dạng hoá các hình thức giáo dục cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động của Hội để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vừa tạo môi trường để thanh niên rèn luyện; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên xung kích đi đầu trên các mặt trận lao động sản xuất, học tập, công tác; đồng thời, hoạt động của Hội phải tạo môi trường xã hội có sức hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên, để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đổi mới công tác Hội, làm cho tổ chức Hội trở thành người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của thanh niên, đại diện cho quyền lợi và nhu cầu chính đáng của thanh niên, thiết thực thực hiện thắng lợi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Cũng tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam thành phố Phúc Yên vinh dự được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành Phố phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thực sự trở thành Ngày hội của thanh niên, là diễn đàn để thanh niên được thể hiện, phản ánh các nhu cầu, nguyện vọng của mình đến cấp ủy chính quyền địa phương cũng như tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp.

 

Tuấn Linh, TĐ Vĩnh Phúc-BA