Chú trọng kết nối các CLB, Hội, nhóm tình nguyện để chia sẻ nguồn lực

08:31 14/01/2021     81

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 13/1, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020.

Trong năm 2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên tập thể của Hội cụ thể hóa chủ đề công tác năm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 12 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của công tác Hội và phong trào thanh niên.

Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2020

 

Theo đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình của Hội được tập trung triển khai và ngày càng được nhiều hội viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Công tác kết nối các CLB, Hội, Đội, Nhóm tình nguyện, thiện nguyện trong và ngoài tỉnh cùng chia sẻ các nguồn lực tham gia các hoạt động phong trào luôn được Ủy ban Hội tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả, trong năm đã vận động xây dựng 13 căn nhà Nhân ái, tổ chức khám bệnh cho 13.566 đối tượng, tặng 1.359 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên tình nguyện tham gia hiến 4.253 đơn vị máu. Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 21.463 lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 9.044  thanh niên; tham gia giúp đỡ 237 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập công đồng… Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ Hội đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, chuyển đổi và thành lập được nhiều các CLB, đội, nhóm theo ngành, nghề, sở thích của thanh niên.

Năm 2021, với chủ đề “Thanh niên Bình thuận khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” và chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” đến đông đảo cán bộ, hội viên thanh niên và toàn xã hội. Phấn đấu 100% cán bộ Hội được học tập, quán triệt và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; cấp tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển...

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2020 và khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

 

Quỳnh Trân