Bạc Liêu: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

08:41 02/06/2019     766

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy Hòa Bình, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội

Đây là đơn vị được Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh chọn làm đơn vị Đại hội điểm cấp huyện.

120 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 3.000 hội viên, thanh niên trong toàn huyện về tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội huyện Hòa Bình luôn đoàn kết, tập hợp ngày một đông thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát triển 4.365 hội viên mới, đạt 124, 7% chỉ tiêu do Hội đề ra. Đồng thời, Ủy ban Hội huyện Hòa Bình cũng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như: Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 2.077 đơn vị máu; tư vấn hỗ trợ pháp lý cho 2.168 thanh niên; thành lập 06 tổ hợp thanh niên làm kinh tế; phối hợp mở 25 lớp dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho 1.129 hội viên, thanh niên, trồng 11.500 cây xanh khu vực huyện. Nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hòa Bình: Đoàn kết, Bản lĩnh, Năng động, Sáng tạo” đại biểu đại hội đã thảo luận và thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như: Phát triển mới 2000 hội viên, giới thiệu phát triển Đoàn 1000 hội viên, thanh niên; định kỳ hằng năm, tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, phối hợp tư vấn, hỗ trợ 500 thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 2.500 suất; mỗi Ủy ban Hội xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; phấn đấu xây dựng 10 căn nhà nhân ái, tình thương… Thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo hội viên, thanh niên trên địa bàn, mang lại hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức rèn và tự rèn trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Lương Văn Pho -  Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Các anh, chị trong Ủy ban Hội khóa mới cần đặc biệt lưu ý trong việc tuyên truyền, giới thiệu, mở rộng ảnh hưởng uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong xã hội; tập trung xây dựng tổ chức Hội theo hướng đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt và định hướng chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 25 anh chị tham gia vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hòa Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; anh Nguyễn Phong Phú tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hòa Bình khóa VII; hiệp thương cử 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

Ái Duyên, TĐ Bạc Liêu-BA