Trao 76 chứng chỉ cho lãnh đạo cấp phòng của Trung ương Đoàn

23:22 18/01/2019     618

3 Chương trình   Web.ĐTN: Đây là lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức trong thời gian 12 ngày.

Quang cảnh Lễ bế giảng

 

Chiều ngày 18/01, tại Học viện TTN Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Trung ương Đoàn.

Trong thời gian 12 ngày (ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật hàng tuần) tham gia học tập, các đồng chỉ trưởng phòng, phó trưởng phòng của các đơn vị trực thuộc Trung uong Đoàn đã tham gia học tập 10 chuyên đề (03 chuyên đề về kiến thức chung, 05 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp Phòng, 02 chuyên đề báo cáo về lĩnh vực Nội chính; trực tiếp trao đổi, trình bày là các Phó giáo sư, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia), như: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; ...

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã thực hiện 02 bài kiểm tra thuộc các lĩnh vực lý luận nghiệp vụ và kỹ năng của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; làm 01 bài thu hoạch cuối khóa; đồng thời đi thực tế cơ sở tại huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) để nắm bắt được tình hình thực tiễn; so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn trong công tác tham mưu, lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo các phòng chức năng tại cơ sở, qua đó có thể vận dụng hiệu quả vào quá trình công tác của mỗi cá nhân, đơn vị của cơ quan Trung ương Đoàn.

Lớp bồi dưỡng là dịp bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó trưởng phòng và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên, đáp ứng yêu cầu công tác.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Ths Tống Văn Hưng - Phó Trưởng Ban quản lý, bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia đã hoan nghênh tinh thần học tập và chúc mừng những kết quả học tập tốt đẹp của các học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Phó Trưởng Ban quản lý, bồi dưỡng mong muốn, các học viên tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ về các giải pháp có tỉnh căn cơ cho các công tác của Đoàn thể và của cơ quan, đơn vị nhằm tác động một cách có hiệu quả vào quá trình chuyển biến theo chiều hướng tiến đến một nền hành chính trong sạch, thực thi công vụ một cách có hiệu lực và hiệu quả. Đóng góp một cách tâm huyết vào việc xây dụng cơ quan, đơn vị trở thành đơn vị vững mạnh trong các cơ quan thuộc Trung ương Đoàn.

 

Trao khen thưởng của Học viện Hành chính Quốc gia cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong học tập

 

Tại Lễ bế giảng, Học viện Hành chính Quốc gia đã trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng cấp phòng cho 76 học viên là trưởng, phó các phòng thuộc các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn; trao giấy khen cho 08 đồng chí đạt thành tích tốt trong học tập.

Thông qua khoá học nhằm cập nhật nâng cao năng lục, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng để thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu, quản lý trong triển khai chính sách, quy định của Nhà nước góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức dưới quyền và mở rộng quan hệ phối hợp và cũng nhằm hoàn chính các điều kiện chuẩn hóa và quy hoạch theo chức danh lãnh đạo cấp phòng.

 

Trao chứng chỉ cho các lãnh đạo cấp phòng của Trung ương Đoàn năm 2019

 

 

Đông Hà