Tập huấn về cải cách hành chính nhà nước cho cán bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang

09:19 29/11/2018     802

3 Chương trình   Web.ĐTN: Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia công cuộc cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

Quang cảnh tập huấn về cải cách hành chính nhà nước cho cán bộ đoàn tỉnh Kiên Giang.

 

Ngày 28/11, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức khai mạc lớp tập huấn về cải cách hành chính năm 2018 với sự tham gia của 51 đồng chí là thường trực các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi đoàn ngành thuộc đoàn khối Các Cơ quan cấp tỉnh.

Lớp tập huấn được tổ chức 01 ngày với các nội dung tập huấn về những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với công tác CCHC hiện nay; việc triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia công cuộc cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị và được gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “03 trách nhiệm” của Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đạt hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn về cải cách hành chính trong hai ngày 29 và 30/11.

Đối tượng tham gia tập huấn là Đội trưởng, đội phó và thành viên đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính của huyện.

Nội dung tập huấn được tập trung về những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA