Quảng Trị: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 300 cán bộ Đoàn cấp cơ sở

03:17 30/11/2018     364

3 Chương trình   Web.ĐTN: Lớp tập huấn được tổ chức theo 3 cụm tại các đơn vị: huyện Đakrông, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.

 

Hội nghị tập huấn tổ chức thị xã Quảng Trị

 

Trong 03 ngày, từ 26-28/11, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại chương trình, gần 300 đại biểu là cán bộ Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được báo cáo viên truyền đạt, cập nhật các kiến thức bổ ích về Luật phòng, chống ma túy, các loại ma túy và những tác hại của ma túy đối với con người; những quy định của pháp luật về an ninh mạng, văn hóa sử dụng mạng xã hội của thanh niên hiện nay và một số kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh thiếu niên, qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở về các quy định của pháp luật.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ đoàn ở cơ sở, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng vận động đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng thông qua các hội nghị này, các cán bộ Đoàn ở cơ sở sẽ tiếp tục là cầu nối thông tin tuyên truyền pháp luật đến với các đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và phòng, tránh các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

 

Thúy An - TĐ Quảng Trị (TN)